Školní foto

Ve školních zařízeních realizuji oficiální fotografování tříd na konci školního roku, i neoficiální tematické fotografování (Vánoce a pod.) s využitím mobilního ateliéru.